ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
 
1. TARAFLAR VE KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Alıcı ve Satıcı arasındaki Sözleşme’ye ilişkin Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Yönetmelik uyarınca yer verilmesi zorunlu olan hususlar Ön Bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır.
 
ALICI, Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’ye ilişkin bilgileri üyeliğinin bağlı olduğu “Hesabım” sayfasından takip edebilecek olup değişen bilgilerini bu sayfa üstünden güncelleyebilecektir. Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca elektronik posta ile de gönderilebilecektir.
 
2. TANIMLAR
Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
 
ALICI : Bir Mal veya Hizmet’i ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,
Bakanlık : Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nı,
Banka : 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan lisanslı kuruluşları,
OXO GLOBAL veya Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı : Oluşturduğu sistem ile Satıcı’nın Ürün/Hizmet’i satışa sunduğu Platform’u işleten ve Satıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden OXO GLOBAL Sağlık ve Güzellik Limited Şirketi’ni,
Hizmet : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen Ürün sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Kargo Şirketi : Ürün’ün Alıcı’ya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde Alıcı’dan alınarak Satıcı veya OXO GLOBAL’e  ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı kargo veya lojistik şirketini,
Ön Bilgilendirme Formu : Sözleşme kurulmadan ya da buna karşılık herhangi bir teklif Alıcı tarafından kabul edilmeden önce Alıcı’yı Yönetmelik’te belirtilen asgari hususlar konusunda bilgilendirmek için hazırlanan formu,
Platform : OXO GLOBAL’e  ait www.oxoglobal.org adlı internet sitesini ve mobil uygulamasını,
Satıcı : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye Ürün/Hizmet sunan ya da Ürün/Hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve aşağıda bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,
Sözleşme : Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen Sözleşme’yi,
OXO GLOBAL Teslimat Noktası : Alıcı’nın satın aldığı Ürünler’i kolayca teslim alabildiği anlaşmalı esnaf noktalarını, kargo şubelerini ve zincir mağazalarını,
Ürün : Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malı,
Yönetmelik : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.
 
3. ALICI, SATICI VE ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI
ALICI BİLGİLERİ
Teslim Edilecek Kişi :
Teslimat Adresi :
Telefon :
Faks :
E-posta/Kullanıcı Adı :
SATICI BİLGİLERİ
Satıcının Ticaret Unvanı / Adı ve Soyadı : OXO GLOBAL SAĞLIK VE GÜZELLİK LİMİTED ŞİRKETİ
Satıcının Adresi : Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No:16/1 İç Kapı No:88 Bakırköy/İstanbul
Satıcının Mersis Numarası : 0649116475100001
Satıcının Vergi Kimlik Numarası : 6491164751
Satıcının Telefonu : 0850 532 9696
Satıcı KEP ve E-posta Bilgileri : oxoglobal@hs01.kep.tr
 
4. ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ
4.1. Ürün/Hizmet’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, fiyatı) Platform’da yer almakta olup Platform üzerinden detaylı şekilde incelenebilecektir.
 
4.2. Ürün/Hizmet karşılığında ödenecek tüm tutarlar (tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo bedeli, taksit farkı tutarı, açık pazar ve/veya diğer butiklerinden eş zamanlı olarak gerçekleştirilen alışverişlerde hak kazanılan toplam indirim tutarı vb.) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
 
 
Ürün/Hizmet Açıklaması
Adet :  
Peşin Fiyatı
Ara Toplam (KDV Dahil) : 
Kargo Tutarı :
Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli :
Kargo Ücreti :
Toplam Sipariş Bedeli :
Ödeme Şekli ve Planı :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Sipariş Tarihi :
Teslim Şekli :
Teslimat Süresi : En geç 30 gün
Kargo Şirketi’ne Teslim Süresi : 1-3 İş günü
Teslim Şartları ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
 
*Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.
**Belirtilen süre teslimatın taahhüdü değildir, satıcı tarafından kargo şirketine teslim edilme süresini ifade eder.
 
4.3. SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, “OXO GLOBAL ALICI GÜVENCESİ” KAPSAMINDA SATICI ADINA, OXO GLOBAL TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN BEDELİNİ OXO GLOBAL’E  ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAK VE BİR DAHA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMEYECEKTİR. ALICI’NIN İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA İADE HAKLARI SAKLIDIR.
 
5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. Satıcı, Ürün/Hizmet’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile mevzuat gereği Ürün/Hizmet’le birlikte teslim etmesi gereken sair bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.2. Ürün, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişiye, taahhüt edilen teslim süresi içerisinde ve her halükârda 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile, Alıcı’nın Platform’da belirtmiş olduğu teslimat adresine Kargo Şirketi tarafından teslim edilir. Bu süre içerisinde Satıcı’nın edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme'yi feshedebilecektir. Ancak Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün/Hizmet satışlarında teslim süresi ilgili 30 (otuz) günü aşabilecektir. Ayrıca, sipariş durumu “Ön Sipariş” veya “Sipariş Üzerine Üretim” olarak belirtilen Ürün/Hizmet için teslimat süresi de 30 (otuz) günü aşabilecek olup Alıcı, Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan “Sipariş Üzerine Üretim” ya da “Ön Sipariş” statüsünde olan bir Ürün/Hizmet satın aldığında teslimatın 30 (otuz) gün içerisinde yapılmaması dolayısıyla Sözleşme’yi feshedemeyecektir.
 
5.3. Satıcı Ürün’ü Kargo Şirketi aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo Şirketi’nin Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Alıcı’nın Ürün’ü Kargo Şirketi’nin Satıcı tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.
 
5.4. Alıcı’nın sipariş esnasında Ürün’ü OXO GLOBAL Teslimat Noktası’na teslim edilmesini seçmesi halinde, Ürün, Kargo Şirketi tarafından Alıcı’nın seçmiş olduğu teslimat noktasına taahhüt edilen süre içerisinde ve her halükârda en geç 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde teslim edilecektir. Ürün’ün OXO GLOBAL Teslimat Noktası’na bırakılmasının ardından Alıcı, seçmiş olduğu teslimat adresi bilgilerinde kayıtlı olan telefon numarasına gelen kod ile en geç 3 (üç) gün içerisinde Ürün’ü teslim alacaktır.
 
5.5. Alıcı’nın herhangi bir nedenle Ürün/Hizmet’i teslim almaması halinde, Alıcı’nın Ürün/Hizmet’i iade ettiği kabul edilecek olup bu halde, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere Alıcı’dan tahsil edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir.
 
5.6. Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda Alıcı'nın Ürün/Hizmet’i geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.
 
5.7. Ürün/Hizmet’in teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır.
 
5.8. Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı Platform üzerinden bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle muadil bir Ürün/Hizmet tedarik edebilecektir.
 
5.9. Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade etmesi zorunludur. Ürün/Hizmet’in stokta bulunmaması durumu, Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.
 
5.10. Alıcı, Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı, ayıplı veya eksik Ürün/Hizmet’i teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün/Hizmet kullanılmamalı ve Ürün/Hizmet faturası ve teslim sırasında Alıcı’ya iletilen diğer tüm belgeler (örneğin garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb.) ile birlikte iade edilmesi gerekmektedir.
 
5.11. Alıcı, Sözleşme konusu bedeli ödemekle yükümlü olup, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu bedelin ödenmemesinin ve/veya Banka kayıtlarında iptal edilmesinin Satıcı’nın Ürün/Hizmet’i teslim yükümlülüğü ile Sözleşme’den kaynaklanan sair yükümlülüklerinin sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir sebeple Banka tarafından başarısız kodu gönderilen ancak buna rağmen Banka tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin olarak, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.12. Alıcı, Ürün’ün teslim edilmesinden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu bedelin ilgili Banka tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Ürün’ü 3 (üç) gün içerisinde iade masrafları Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.13. Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle Alıcı’ya bedel iadesi yapılması gereken durumlarda, Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın Satıcı tarafından Banka’ya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerde Banka’nın sorumlu olduğunu ve bunlar için OXO GLOBAL’i ve Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.14. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün/Hizmet’in Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin Banka’dan kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edilebilecektir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
 
5.15. Alıcı Sözleşme konusu bedeli OXO GLOBAL Cüzdan aracılığıyla ödemesi ve bu siparişe ilişkin cayma hakkını kullanması halinde cayma hakkından kaynaklı bedel iadesi OXO GLOBAL’a tek seferde yapılabilecektir.
 
5.16. Sipariş edilmeyen Ürün/Hizmet’in gönderilmesi durumunda, Alıcı’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, Alıcı’nın sessiz kalması ya da söz konusu Ürün/Hizmet’i kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.
 
5.17. Alıcı’nın sipariş edebileceği Ürün/Hizmet adetlerine Platform’dan yapılacak duyurularla kısıt getirilebilir. Alıcı’nın Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen adedin üzerinde Ürün/Hizmet sipariş etmek istemesi halinde sipariş vermesi engellenebilecek, siparişi verdikten sonra belirtilen adedin üstünde sipariş verdiğinin tespit edilmesi halinde ise belirtilen adedin üstündeki siparişleri iptal edilebilecek ve bu halde varsa iptal edilen siparişlere ilişkin teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir. Alıcı işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerinin engellenebileceği ve iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.18. Satıcı’nın herhangi bir sebeple tedarik edemediği siparişler, Alıcı’nın onayının alınması halinde, mevzuattaki yasal teslim süresini aşmamak ve Alıcı’nın Ürün/Hizmet ile aynı özellikleri haiz olmak kaydıyla, bir başka satıcıya aktarılabilecektir. Böyle bir durumda Ürün/Hizmet yeni satıcı tarafından Alıcı’ya gönderilecek olup Sözleşme yeni satıcı ile Alıcı arasında kurulmuş olacaktır. Bu halde, Alıcı’ya herhangi bir ek bedel, ücret ve/veya masraf yansıtılmayacaktır.
 
5.19. Alıcı tüketici sıfatıyla talep, şikayet ve önerilerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla (0850 532 9696 telefon numarası üzerinden) ulaştırabilecektir.
 
6. ÖZEL ŞARTLAR
6.1. Alıcı, aksi belirtilmedikçe, Platform’da birden fazla butikten tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı butikten alınan her bir Ürün/Hizmet için Satıcı tarafından birden fazla fatura kesilebilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı, Alıcı’nın farklı butiklerden aldığı Ürün/Hizmet’in teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.
 
6.2. Alıcı’nın vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda Satıcı, Alıcı tarafından Platform üzerinden bildirilecek vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgilerini kullanarak kurumsal fatura düzenleyecektir. Faturada yer alması gereken bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz girilmesi tamamen Alıcı’nın sorumluluğunda olup, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat Alıcı sorumludur.
 
6.3. Platform üzerinden kredi kart ile ödeme yapılması halinde, Banka tarafından kampanyalar düzenlenerek Alıcı tarafından seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulanabilecek veya taksit erteleme gibi ek hizmetler sunulabilecektir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir. Alıcı’nın kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planlarının oluşturulması Banka’nın inisiyatifindedir.
 
6.4. Dijital ürünler fiziki gönderime uygun olmayıp, teslimat ürün niteliğine göre şartlarında belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir. Sözleşme’nin yer alıp da teslimat şekilleri vb. gibi fiziki ürünler için geçerli olan düzenlemeler dijital ürünlere uygulanmayacak olup bu maddelerdeki düzenlemeler uygulanabilir olduğu ölçüde ürün şartlarında belirtilen koşul ve açıklamalara uygun olacak şeklinde yorumlanmalıdır.
 
6.5.Sipariş verilen Ürün’ün elektrikli motosiklet olması halinde kurulumu gerçekleştikten veya tescil işlemi yapılıp ruhsatlandıktan sonra Platform üzerinden iadesi mümkün olmamaktadır.
 
6.6. Platformda satışa sunulan Ürün/Hizmetler yalnızca Satıcı tarafından belirlenen sınırlı lokasyonlara (il/ilçe/bölge) teslim edilmek üzere satışa sunulabilecek olup, sipariş sürecinde Alıcı'nın bu ürün/hizmetler için teslimat adresini Satıcı tarafından belirlenmiş olan lokasyonlardan biri dışında seçmesi halinde ilgili sipariş verilemeyecek/satın alım gerçekleşmeyecektir.
 
7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR
7.1. Satıcı, işbu sözleşme kapsamındaki kişisel verileri sadece Ürün/Hizmet’in sunulması amacıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, (“KVKK”) ikincil mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işleyecektir. Satıcı, Platform üzerinden eriştiği kişisel veriler haricinde Alıcı’nın kişisel verilerini işlemeyeceğini ve Platform üzerinden sağlanan yöntemler dışında Alıcı ile harici olarak iletişime geçmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
7.2. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
7.3. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları OXO GLOBAL’e aittir.
 
8. CAYMA HAKKI
8.1. Alıcı, 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.
 
8.2. Cayma hakkı süresi, Hizmet için Sözleşme’nin kurulduğu gün; Ürün için Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin Ürün’ü teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 
8.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
 
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürün’de, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son Ürün’ü teslim aldığı gün,
 
b) Birden fazla parçadan oluşan Ürün’de, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 
c) Belirli bir süre boyunca Ürün’ün düzenli tesliminin yapıldığı durumlarda, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk Ürün’ü teslim aldığı günbesas alınır.
 
8.4. Ürün teslimi ile Hizmet ifasının birlikte olduğu durumlarda, Ürün teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
 
8.5. Satıcı;
 
a) Ürün'ün teslimi veya Hizmet’in ifasından önce Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,
 
b) Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’nın cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel Satıcı’ya aktarılmamışsa cayma hakkına konu Ürün’ün, iade için öngörülen Kargo Şirketi’ne teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir Kargo Şirketi ile iade edilmesi durumunda da Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren,
 
c) Alıcı’nın siparişinin yasal süre içerisinde teslim edilememesi nedeniyle Sözleşme’yi fesih hakkını kullanması durumunda fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren
 
15 (onbeş) gün içinde, tahsil ettiği Sözleşme konusu bedeli ile teslimat masraflarının Alıcı’ya iadesinden sorumludur.
 
8.6. Cayma hakkı bildiriminin ve Sözleşme’ye ilişkin diğer bildirimlerin mevzuata uygun ve süresi içerisinde Platform’da belirtilen OXO GLOBAL’e ve/veya Satıcı’ya ait iletişim kanallarından yapılması şarttır. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına https://www.oxoglobal.org/iletisim linkinden ulaşılabilmektedir.
 
8.7. Cayma hakkının kullanılması halinde:
 
a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Ürün’ü Satıcı'ya Kargo Şirketi’yle geri gönderir.
 
b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa Ürün ile birlikte hediye edilen diğer Ürünler’in de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.
 
8.8. Alıcı cayma süresi içinde Ürün’ü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
 
8.9. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Sözleşme konusu bedeller Alıcı’ya Alıcı’nın ödeme yöntemi ile iade edilmektedir. Ürün/Hizmet, Satıcı'ya iade edilirken, Ürün/Hizmet’in teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili Ürün/Hizmet iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.
 
8.10. Alıcı iade edeceği Ürün/Hizmet’i Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı'nın Kargo Şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Satıcı’nın Kargo Şirketi şubesi bulunmaması halinde, Alıcı Ürün’ü herhangi bir Kargo Şirketi’yle gönderebilecektir. Bu halde iade kargo bedeli ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumludur.
 
8.11. Alıcı cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi halde cayma hakkını kaybedecektir.
 
9. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
9.1. Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
 
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya OXO GLOBAL’in kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 
e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 
f) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 
g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 
h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
 
i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
 
j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler, cayma hakkı kullanılamayacak; bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.
 
9.2. Ürün/Hizmet’in Yönetmelik'in uygulama alanı dışında bırakılmış olan (Sözleşme’nin 3.3. maddesinde listelenmiştir) Ürün/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Yönetmelik hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacak; bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.
 
9.3. Platform üzerinden elektronik kod satın alındığı durumlarda bahse konu siparişlerde Yönetmelik gereği cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu siparişler bakımından Platform üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır.
 
10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
10.1Sözleşme’nin uygulanmasında, Bakanlık’ça ilan edilen değerlere uygun olarak Alıcı’nın Ürün/Hizmet’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

OXO GLOBAL markamız altında sağlık ve güzellik alanında anahtar ürünlerle ihtiyacımızı tamamlayacak ürünleri beğeninize sunuyoruz. Doğal yollarla elde edemediğimiz bu değerleri ürünlerimiz aracılığı ile yakalıyor olacaksınız.
Copyright 2022 © OXO GLOBAL SAĞLIK VE GÜZELLİK LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
OXO GLOBAL
1