OXO GLOBAL SAĞLIK VE GÜZELLİK LİMİTED ŞİRKETİ

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cd. No: 16 /1 İç Kapı No: 88 Bakırköy/ İstanbul

Tel: 0850 532 9696

E-posta: destek@oxoglobal.org

 

 

Başvuran Bilgileri Sponsor Bilgileri

İsim :

Tam isim / Şirket unvanı* İsim-Soyisim

Soyisim : Doğum Tarihi: gg /  aa / yyyy

Kullanıcı adı /Kimlik no

T.C. Kimlik No.** :

Telefon Faks

Ortak Başvuran İsmi : E-posta

Ortak Başvuran T.C. Kimlik No. :

Sponsor İmzası

Mahalle Posta Kodu Başvuranın Sponsor’u olarak OXO GLOBAL Politikaları ve Prosedürleri’nde açıklanan yükümlülüklerimi yerine getireceğimi kabul ederim. Başvuran’a Sözleşme’yi imzası öncesinde Politikalar ve Prosedürler ve Distribütör Programı’nın en güncel sürümünü temin ettim.

 

 

 

Otomatik E-posta          

*Şirketler– Eğer şirket olarak başvuruyorsanız eksiksiz şekilde doldurulmuş Şirket Bilgi Formunu bu başvuruya ekleyin.

 

Opsiyonel Ürün Satın Alımı – Oxo Global distribütörü olmak ücretsizdir. Ancak kaydolurken bir veya daha fazla ürün paketi almayı seçebilirsiniz.

 

ÖZEL AYLIK PAKETLER VEYA KAMPANYALAR İÇİN LÜTFEN SPONSORUNUZLA VEYA ÜST MEVKİLER İLE İLETİŞİME GEÇİN!

 

Bu Başvuru ve Sözleşmeyi, Oxo Global Politikaları ve Prosedürleri ve Oxo Global Finansal Ödüller Planı’nın

arkasındaki şart ve koşulları (birlikte “Sözleşme”) dikkatli şekilde okudum ve burada düzenlenmiş tüm koşullara uymayı kabul ediyorum. Oxo Global bağımsız işletmemi herhangi bir zamanda ve gerekçe göstermeksizin yukarıda belirtilen şirket posta adresine ya da e-posta adresine yazılı bir bildirim göndererek feshedebileceğimi anlıyorum. Burada

sağladığım bilgilerin doğru olduğunu ve geçmiş altı ayda Oxo Global Distribütörü, ortağı, hissedarı veya Oxo Global işletmesine sahip herhangi bir kurumun yöneticisi olmadığımı beyan ederim. Satın alınan ürünlerin iadesi için (satın alınmış Opsiyonel Ürünler kapsamında), lütfen Şartlar ve Koşullar’ın 6. maddesine bakınız.

 

Başvuran imzası: Tarih Ortak Başvuran İmzası: Tarih

 

Bu formun yararlanma hakkı sahibi olduğum her türlü gelir üzerinde kontrol, kazanç veya vesayeti bulunan ve söz konusu gelir üzerinden ödeme yapabilecek herhangi stopaj mükellefine temin edilmesine izin veriyorum.

 

ŞARTLAR VE KOŞULLAR: OXO GLOBAL SAĞLIK VE

GÜZELLİK LİMİTED ŞİRKET (bundan sonra “OXO GLOBAL” olarak anılacaktır) Türkiye’de

kurulu bir doğrudan satış şirketidir. Tedarik edilen ürünler ve hizmetler kozmetik ürünleri, cilt bakım ürünleri, doğal sağlık ürünleri ve zaman zaman Oxo Global’in pazarlayacağı diğer ürünler ve hizmetlerdir (“Ürünler”).

 

Ürünler’in satışı Oxo Global bağımsız distribütörleri tarafından yapılır ve Oxo Global ile sözleşme ilişkisine girdiğimin bilincindeyim.

Oxo Global tarafından sözleşme’nin kabulü ve Oxo Global’in ürünleri’nin

tekrar satışı ve iş fırsatının tanıtımı için tarafıma sağladığı münhasır olmayan hak ve ayrıcalık üzerine, aşağıdaki şart ve koşulları (herhangi bir müşterek Distribütörlük dâhil olmak üzere) kabul ediyorum

 

Haklar.  Oxo Global Distribütörü olarak aşağıdakileri anladığımı beyan ederim:

Oxo Global ürünlerini ve hizmetlerini bu Şartlar ve Koşullar doğrultusunda satın alma hakkım vardır.

Oxo Global’e dahil olmak için başkalarını tavsiye etme hakkım vardır.

Hak kazanmam halinde, Oxo Global Distribütör Programı Finansal Ödüller Planı uyarınca komisyon kazanma imkanım vardır.

Satış ve Pazarlama. Resmi Oxo Global literatüründe belirlendiği şekliyle Oxo Global Distribütör Programı Finansal Ödüller Planı ve Oxo Global ürünleri ve hizmetlerini sunmayı kabul ederim.

Bağımsız Distribütör. Bir Oxo Global Distribütör Programı katılımcısı olarak, bağımsız bir distribütör olduğumu ve Oxo Global’in çalışanı, acentesi, toptan satıcısı, ortağı veya hukuki temsilcisi olmadığımı kabul ederim. Seyahat, yemek, konaklama, sekretarya, ofis, uzun mesafe telefon ve diğer harcamalar dâhil olmak üzere tarafımca yapılan tüm masrafları kendim karşılamaktan tek başıma sorumlu olduğumu kabul ederim. HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK VEYA VERGİ AMACI İLE OXO GLOBAL’İN BİR İŞÇİSİ OLARAK MUAMELE GÖRMEYECEĞİMİ ANLIYORUM. Vergi kayıt durumumu belgelendirdiğimde ve usulüne uygun bir fatura sağladığımda Oxo Global stopaj konusunda sorumlu olmayacaktır ve bu noktada herhangi bir bonus veya komisyondan vergileri mahsup etmeyecektir.

Sözleşme;  Tadil.  İşbu  Şartlar  ve  Koşullar’ın  ayrılmaz  parçası olarak bu belgeye dâhil edilmiş olan Oxo Global Politikaları ve  Prosedürlerini  ve  Oxo Global Distribütör Programı Pazarlama ve Finansal Ödüller Planı’nı dikkatlice okudum ve bunlara uyumlu davranacağımı kabul ederim (bu üç belge de topluca “Sözleşme” olarak anılacaktır). Oxo Global’in ticareti konusunda sıkı düzenlemelere tabi olduğunu ve bu sebeple, uygulanabilir kural ve mevzuata uyum açısından bazı durumlarda Sözleşme’nin Oxo Global’in kendi takdirince tadil edilebileceğini anlıyorum ve söz konusu tadillere uyacağımı kabul ediyorum. Tadil bildirimleri Oxo Global web sitesinde duyurulacaktır. Aksi belirtilmedikçe tadiller derhal geçerli olacaktır. Oxo Global işletmemin devamı veya bonus veya komisyonların tarafımca kabulü her türlü tadillerin kabulü anlamına gelmektedir.

  Vergiler.

Stopaj. Oxo Global, Finansal Ödüller Planı uyarınca elde ettiğiniz gelirlerin zorunlu yüzdesini stopaj olarak tutacak ve bu stopajı adınıza yetkili vergi dairesine yatıracaktır. Usulünce düzenlenmiş bir faturanın teslimini takiben, gelir vergisi üzerinden  Finansal  Ödüller  Planı’na  tabi  vergi  kaydı  yapılmış ticari bir faaliyet olarak işletilen bir distribütörlük yoluyla elde edilmiş gelirden stopaj yapılmayacaktır. Oxo Global, vergi yükümlüsü olmanızı gerektirecek bir ticari faaliyette bulunuyorsanız, sorumluluk sahibi bir vergi mükellefi olmanızı tavsiye eder.

KDV. Katma değer vergisi Finansal Ödüller Planı ile vergi mükellefi distribütörlere ödenen kazançlardan düşülmek zorundadır. KDV mükellefi olarak kayıt olduğunuz tarihten itibaren makul bir süre içinde KDV kaydınızı tarafımıza belgelendirmeyi kabul ediyorsunuz. Eğer KDV kaydı yapıldıysa, Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 231’de düzenlendiği üzere Finansal Ödüller Planı yoluyla kazanç elde etmenizi takiben tarafımıza uygun bir KDV faturası sağlamayı kabul ediyorsunuz.

Süre. Sözleşme’nin süresi bir yıldır. Oxo Global işletmemi yıllık olarak yenilemezsem veya herhangi bir sebeple Sözleşme iptal veya feshedilirse, Distribütör olarak tüm haklarımı temelli kaybedeceğimi anlıyorum. Yenileme ücrete tabi değildir. Önceki  satış  organizasyonumun  faaliyetlerinden  kaynaklanan komisyonları, bonusları veya diğer gelirleri elde edemeyeceğim ve bunlara ilişkin Oxo Global ürünlerini ve hizmetlerini satmaya yetkin olmayacağım. İptal, fesih veya yenilememe halinde, önceki satış organizasyonuma ilişkin haklar ve tüm bonuslarım, komisyonlarım ve önceki satış organizasyonumun satış ve diğer faaliyetlerden doğan kazanılmış diğer gelirler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm haklarımdan feragat ediyorum. Oxo Global Şirket’in şu kararları halinde tüm Distribütör Sözleşmelerini derhal feshetme hakkını saklı tutar: (1) ticari faaliyetlerini durdurma; (2) işletmenin infisahı veya (3) doğrudan satış  kanalları  ile  ürünlerinin  ve/veya  hizmetlerinin  dağıtımını durdurma. Distribütör bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Oxo Global’in ticari adresine yapacağı yazılı bir bildirimle feshedebilir. Distribütör’ün sisteme dahil  olduğu  tarihten  itibaren  altmış  gün  içerisinde  sistemden ayrılması halinde, Oxo Global , Distribütör’ün elinde bulunan ve kullanılmamış tüm malları geri alacak ve söz konusu malların bedelini on dört gün içerisinde Distribütör’e iade edecektir. Oxo Global Distribütör’e yapacağı yazılı bir bildirim ile bu Sözleşme’yi herhangi bir sebeple derhal feshedebilir.

Devir yasağı. JOxo Global’in önceden yazılı rızası olmaksızın bu Sözleşme tahtındaki hiçbir hakkımı veya yükümlülüğümü devir veya temlik etmeyeceğim. Sözleşme’yi Oxo Global’in açık yazılı rızası olmaksızın devir ve temlik etmeye çalışmam halinde Oxo Global Sözleşme’yi geçersiz addedebilir ve bu durum distribütörlüğümün feshine sebep olabilir.

Gecikmeler. Oxo Global, tarafların kontrolünde olmayan,  grev,  iş zorlukları, yangın,  savaş,  hükümet  kararları veya emirleri veya bir tarafın olağan tedarik kaynağının kesilmesi gibi durumlardaki gecikmelerden veya ifa imkânsızlıklarından sorumlu olmayacaktır.

Uyum. Sözleşme şartlarına uygun hareket etmemem halinde, Oxo Global’in Politikalar ve Prosedürler’de öngörülen disiplin   işlemlerini   uygulayabileceğini   anlıyorum.   İhlalimin bulunması, temerrüde düşmüş olmam veya Sözleşme’nin feshinde kusurumun bulunması halinde distribütörlüğüm “muteber” sayılmayacak ve bonuslar veya komisyonlar için gerekli   satışların   yapılmış   olup   olmadığına   bakılmaksızın başkaca bonus veya komisyona hak kazanamayacağım.

İbra. Oxo Global, ana veya bağlı şirketleri, müdürleri, yöneticileri, hissedarları,  çalışanları,  vekilleri, acenteleri (hepsi “iştirakler” olarak anılacaktır), dolaylı zararlardan, cezaişartlardan ve Sözleşme’ye dair herhangi bir talep veya dava sebebinden sorumlu değildir ve bu vesileyle Oxo Global ve iştiraklerini ibra etmekteyim. Buna ek olarak, Oxo Global  ve  iştiraklerini,  Oxo Global işletmemin tanıtımı veya yönetiminden ve bununla bağlantılı faaliyetlerimden (örn. Oxo Global ürünlerinin veya Oxo Global Finansal Ödüller Planı’nın tanıtımı, motorlu   taşıt   kullanımı,   toplantı   veya   eğitim   tesislerinin kiralanması vb.) doğabilecek tüm sorumluluktan ari tutmayı kabul ederim ve işletmemi yönetirken izinsiz olarak yaptığım her türlü hareketten doğan her türlü sorumluluk, zarar, ceza veya diğer ödemeler karşısında Oxo Global’i tazmin edeceğimi kabul ederim.

Sözleşmenin  Bütünü.  Sözleşme,  mevcut  hali  ve  Oxo Global tarafından tadil edildiği şekli ile Oxo Global ile  aramdaki  sözleşmenin  tamamını  oluşturur.  Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen şekilde söz verme, temsil etme, teklifte bulunma veya diğer bir şekilde iletişim kurmanın herhangi bir etkisi veya geçerliliği bulunmamaktadır.

Feragat. Sözleşme’nin ihlaline ilişkin Oxo Global tarafından yapılabilecek herhangi bir feragat yazılı olmalı ve Oxo Global’in imza yetkilisince imzalanmalıdır. Sözleşme’nin tarafımca herhangi bir ihlali karşısında Oxo Global tarafından yapılacak feragat, sonradan yapılabilecek herhangi bir ihlalin feragati olarak işleme koyulmayacak veya bu şekilde yorumlanmayacaktır.

İcra Edilebilirlik. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz kılınması halinde, ilgili hüküm uygulanabilir olacak şekilde gereğince yeniden düzenlenecek ve Sözleşme’nin geriye kalan hükümleri geçerliliğini ve icra edilebilirliğini sürdürecektir.

Uyuşmazlık    Çözümü.    Oxo Global,    Distribütör Sözleşmesi,    Oxo Global    Distribütör    Programı Pazarlama ve Finansal Ödüller Planı veya bunların ürünleri ve hizmetleri, bağımsız Distribütör’ün ve Oxo Global’in hakları ve yükümlülükleri veya Sözleşme tahtında bağımsız Distribütör veya Oxo Global’in yükümlülüklerinin ifası ile ilişkili diğer tüm talepler veya Oxo Global Politika ve Prosedürleri’nden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar ve talepler, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ön görülen tahkim kurallarınca atanacak bir hakem tarafından tahkim yolu ile İstanbul, Türkiye’de çözümlenecektir. Tahkimin dili Türkçe olacaktır. Tahkim ile ilgili tüm hususlara Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulanacaktır. Tahkimden çıkan karar taraflar için kesin ve bağlayıcı olacaktır. Tahkim tarafları, yasal giderler dâhil olmak üzere, kendi tahkim giderlerinden ve harcamalarından   sorumlu   olacaklardır.   Tahkim   sözleşmesi, Sözleşme’nin feshi veya sona ermesi halinde de geçerliliğini korur. Sözleşme’deki hiçbir düzenleme,Oxo Global’in kendi çıkarlarını koruması için tahkim veya benzeri bir uyuşmazlık çözüm yolu ya da mahkeme kararının beklenmesi veya tahkim veya benzeri bir uyuşmazlık çözüm yolundan elde edilebilecek menfaat öncesi, sırasında veya sonrasında yetkili bir mahkemeden ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir veya başkaca parasal olmayan tedbirler için başvuruda bulunmayı veya bu kararları almayı engellemez.

Uygulanacak    Hukuk.    Bu    Sözleşme’ye,    kanunlar    ihtilafı kurallarına bakılmaksızın, münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Sözleşme bu yasalara göre yorumlanacaktır.

Yetkili Mahkeme. Hakem kararlarının icrası konusunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

Zamanaşımı. Distribütör, Oxo Global’e karşı Sözleşme’ye ilişkin veya Sözleşme’den doğan bir eylem veya ihmal için yasal yollara başvurmak istiyorsa, dava sebebine konu eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde söz konusu yasal yola başvurulmalıdır. Söz konusu süre içinde yasal yola başvurulmaması, iddia edilen eylem veya ihmal sebebiyle Oxo Global’e yönlendirilecek tüm talepleri geçersiz kılar.  Distribütör,  diğer  zamanaşımı  sürelerinin  uygulanması gerektiğine dair tüm iddialarından feragat eder.

Geçerliliğini Koruyacak Hükümler. Sözleşme’nin feshi veya sona ermesi   halinde   dahi   geçerliliğini   koruyacağı   anlaşılan   tüm Sözleşme hükümleri geçerliliğini koruyacaktır. Söz konusu hükümlere tahkim, rekabet yasağı, başkalarıyla çalışmama, ticari sırlar ve Politikalar & Prosedürler’de bulunan gizli bilgi sözleşmeleri dâhil ancak bunlarla sınırlı değildir.

Rıza. Bu Sözleşme’nin akdedilmesi için Oxo Global’in ismimi, fotoğrafımı, kişisel hikâyemi ve/veya tasvirimi bilabedel toplamasına, saklamasına, işlemesine ve kullanmasına, ilgili şirketlere ve sözleşmeli üçüncü kişilere ilgili verileri iletmesine ve bunları reklamlarda veya tanıtım materyallerinde kullanmasına, ticari amaçlarla tümünü dağıtmasına izin veriyorum.

Orijinal Nüsha. Sözleşme’nin taranmış bir sürümü orijinal olarak kabul edilir.

OXO GLOBAL markamız altında sağlık ve güzellik alanında anahtar ürünlerle ihtiyacımızı tamamlayacak ürünleri beğeninize sunuyoruz. Doğal yollarla elde edemediğimiz bu değerleri ürünlerimiz aracılığı ile yakalıyor olacaksınız.
Copyright 2022 © OXO GLOBAL SAĞLIK VE GÜZELLİK LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
1